Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1822
Title: Schopenhauer nhà giáo dục
Authors: F. Nietzsche
Issue Date: 2006
Abstract: Ai cảm được điều mà ở thời đại loài người hỗn tạp ngày nay ta đã bắt gặp một cá nhân toàn diện, thông suốt từ trong ra ngoài, được trang bị bằng những kết cấu đặc biệt, không ngại ngùng, không vấp váp, kẻ đó sẽ hiểu hạnh phúc và nỗi bàng hoàng của tôi khi khám phá ra Schopenhauer - nhà triết học, nhà giáo dục (Lời tác giả).
Description: Hà Nội: Văn học, 2006.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1822
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000064872.pdf10.74 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.