Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1815
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBùi, Văn Nhơnvi
dc.date.accessioned2015-12-17T09:43:15Z-
dc.date.available2015-12-17T09:43:15Z-
dc.date.issued2004vi
dc.identifier.urihttp://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1815-
dc.descriptionHà Nội, 2004.vi
dc.description.abstractTrình bày khái quát các nội dung cơ bản về nguồn nhân lực (NNL) xã hội và quản lý NNL xã hội. Phân tích đặc điểm NNL ở Việt Nam hiện nay, nêu lên những vấn đề quản lý nhà nước đối với NNL xã hội. Đề xuất một số ý kiến về vấn đề quản lý NNL xã hội, đặc biệvi
dc.language.isovivi
dc.titleQuản lý nguồn nhân lực xã hội: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộvi
dc.typeBookvi
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000057298.pdf5.13 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.