DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Luận văn thạc sĩ >

Chuyên ngành Quan hệ công chúng : [85]

Trang chủ Bộ sưu tập

 
 
hoặc liệt kê theo 
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này
Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN HOÀNG MAI - THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY
     TRẦN QUỐC HOAN (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 130 tr, 2017)

 DSpace QUẢNG BÁ HÌNH ẢNH VIỆT NAM THÔNG QUA CÁC HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC SỰ KIỆN CỦA VIETNAM AIRLINES (Khảo sát năm 2014 - 2015)
     THÁI BÌNH DƯƠNG (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 170 tr, 2016)

 DSpace HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI: THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
     NGUYỄN VĂN LINH (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 144 tr, 2016)

 DSpace HOẠT ĐỘNG QUAN HỆ CÔNG CHÚNG CỦA CÁC NHÀ XUẤT BẢN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
     LÊ THỊ HỒNG LIÊN (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 98 tr, 2017)

 DSpace HOẠT ĐỘNG QUAN HỆ CÔNG CHÚNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC PHƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẦU GIẤY TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
     LÊ THANH HƯƠNG (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 116 tr, 2017)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com