Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/179
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhạm, Huy Kỳ-
dc.contributor.authorTrần, Văn Chiến-
dc.date.accessioned2014-02-24T03:20:52Z-
dc.date.available2014-02-24T03:20:52Z-
dc.date.issued2012.-148tr.-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/179-
dc.description.abstractTrên cơ sở làm rõ cơ sở lý luận về công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho cán bộ đảng viên của Đảng bộ cấp huyện, đề tài khảo sát thực trạng công tác giáo dục chính trị - tư tưởng của đảng bộ huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai và đề tài đề xuất phương hướng, giải pháp đổi mới công tác giáo dục chính trị - tư tưởng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ huyện trong giai đoạn hiện nay.vi
dc.language.isovivi
dc.subjectCông tác giáo dụcvi
dc.subjectChính trịvi
dc.subjectTư tưởngvi
dc.subjectCán bộvi
dc.subjectĐảng viênvi
dc.subjectĐảng bộvi
dc.subjectĐồng Naivi
dc.titleCông tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho cán bộ, đảng viên ở đảng bộ huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai hiện nayvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Công tác tư tưởng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Van Chien.pdf3.17 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.