Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1745
Title: Nghệ thuật phỏng vấn các nhà lãnh đạo
Authors: Samy, Cohen
Issue Date: 2004
Abstract: Phỏng vấn các nhà lãnh đạo chính phủ và các quan chức cấp cao, các chính khách. Phỏng vấn các chủ doanh nghiệp và các nhà lãnh đạo công đoàn, nhìn sang nơi khác.
Description: H.: Thông tấn, 2004.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1745
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000150818.pdf16.87 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.