DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Luận văn thạc sĩ >

LV Chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học : [42]

Trang chủ Bộ sưu tập

 
 
hoặc liệt kê theo 
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này
Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace LIÊN MINH CÔNG NHÂN - NÔNG DÂN - TRÍ THỨC TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở TỈNH THÁI NGUYÊN HIỆN NAY
     TRẦN THỊ LÂM (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 142tr, 2017)

 DSpace VAI TRÒ CỦA LÀNG VĂN HOÁ - DU LỊCH CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM TRONG TUYÊN TRUYỀN GIÁ TRỊ VĂN HÓA DÂN TỘC CHO KHÁCH THAM QUAN
     TRẦN THANH SƠN (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 117 tr, 2017)

 DSpace CHẤT LƯỢNG BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CỦA CÁC TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ Ở TỈNH NINH BÌNH HIỆN NAY
     HOÀNG THỊ THÙY DƯƠNG (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 127 tr, 2017)

 DSpace VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG XÂY DỰNG GIA ĐÌNH Ở TỈNH LUÔNG NẶM THA NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO HIỆN NAY
     PHAICHIT MONGPADIT (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 108 tr, 2016)

 DSpace BẠO LỰC ĐỐI VỚI PHỤ NỮ TRONG GIA ĐÌNH Ở TỈNH ĐIỆN BIÊN HIỆN NAY
     NGUYỄN THỊ PHƯƠNG AN (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 128 tr, 2016)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com