DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Luận văn thạc sĩ >

LV Chuyên ngành Công tác tư tưởng : [228]

Trang chủ Bộ sưu tập

 
 
hoặc liệt kê theo 
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này
Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace Tăng cường phối hợp các phương tiện công tác tư tưởng ở tỉnh Hòa Bình hiện nay
     Nguyễn Trọng Khiêm (Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 143tr., 2004)

 DSpace Vai trò giáo dục lý luận chính trị trong việc nâng cao năng lực tư duy lý luận cho đội ngũ cán bộ cơ sở ở tỉnh Lạng Sơn hiện nay
     Lăng Văn Thăng (Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 126tr., 2004)

 DSpace Vai trò định hướng, chỉ đạo đối với hoạt động báo chí, xuất bản của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Lạng Sơn hiện nay
     Nông Lương Chấn (Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 145tr., 2004)

 DSpace Vai trò công tác tư tưởng với việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang hiện nay
     Lương Tiễn Dũng (Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 124tr., 2009)

 DSpace Giáo dục văn hóa chính trị cho cán bộ Đoàn ở huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng hiện nay
     Bế Đăng Khoa (Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 137tr., 2009)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com