DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Sách tham khảo >

Tài liệu mới bổ sung : [4]

Trang chủ Bộ sưu tập

 
 
hoặc liệt kê theo 
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này
Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace Vai trò của nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa-Bài học kinh nghiệm của một số nước
     Trần, Thanh Phương (2003)

 DSpace Phương pháp luận đánh giá các tổ chức nghiên cứu và phát triển và những gợi suy trong điều kiện Việt Nam
     Trần, Chí Đức (2003)

 DSpace Phát triển nguồn nhân lực trong nền kinh tế tri thức
     Bộ Khoa học và Công nghệ (2005)

 DSpace Phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay
     Trần, Thanh Phương (2004)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com