DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Khóa luận tốt nghiệp >

KL Chuyên ngành Quản lý xã hội : [4]

Trang chủ Bộ sưu tập

 
 
hoặc liệt kê theo 
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này
Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGUỒN NHÂN LỰC Ở TỈNH HẢI DƯƠNG HIỆN NAY
     Phạm, Thị Chinh (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2015)

 DSpace QUẢN LÝ XÃ HỘI ĐỐI VỚI DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY
     Đỗ, Hữu Dũng (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2015)

 DSpace QUẢN LÝ XÃ HỘI ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN Ở TỈNH THÁI NGUYÊN HIỆN NAY
     Lường, Thị Duyên (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2015)

 DSpace QUẢN LÝ XÃ HỘI ĐỐI VỚI DI SẢN VĂN HÓA Ở HUYỆN YÊN LẠC, TỈNH VĨNH PHÚC HIỆN NAY
     Kim, Thị Hạnh (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2015)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com