DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Khóa luận tốt nghiệp >

KL Chuyên ngành Giáo dục chính trị : [6]

Trang chủ Bộ sưu tập

 
 
hoặc liệt kê theo 
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này
Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace ĐẠO ĐỨC HỌC CỦA IMMANUEL KANT TRONG TÁC PHẨM “PHÊ PHÁN LÝ TÍNH THỰC HÀNH” VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI THỜI ĐẠI NGÀY NAY
     Nguyễn, Phương Linh (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2015)

 DSpace HUY ĐỘNG VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN CHO SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA HUYỆN MAI SƠN, TỈNH SƠN LA
     Hà, Văn Hoàng (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2015)

 DSpace THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ Ở HUYỆN KỲ SƠN, TỈNH HÒA BÌNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
     Nguyễn, Thị Thanh Sang (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2015)

 DSpace LÝ LUẬN VỀ CON NGƯỜI TRONG CÁC TÁC PHẨM CỦA C.MÁC, PH.ĂNGGHEN VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG NƯỚC TA
     Trần, Thị Như Yến (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2015)

 DSpace VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG GIẢNG DẠY TRIẾT HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUÂN ĐỘI
     Mạc, Thị Bích Vân (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2015)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com