DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Khóa luận tốt nghiệp >

KL Chuyên ngành Kinh tế chính trị : [4]

Trang chủ Bộ sưu tập

 
 
hoặc liệt kê theo 
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này
Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace HUY ĐỘNG VỐN ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN CỜ ĐỎ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
     Trương, Kiều Linh (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2015)

 DSpace VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở HUYỆN HẢI HẬU, TỈNH NAM ĐỊNH
     Lưu, Hồ An (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2015)

 DSpace PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG TẠI HUYỆN CHƯƠNG MỸ - THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
     Nguyễn, Thị Giáng My (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2015)

 DSpace HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DÂN CƯ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÔNG HÀ NỘI
     Hoàng, Thị Thúy (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2015)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com