DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Luận văn thạc sĩ >

Chuyên ngành Chính trị học : [102]

Trang chủ Bộ sưu tập

 
 
hoặc liệt kê theo 
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này
Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG BỘ PHƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẦU GIẤY THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY
     NGUYỄN THỊ XUÂN NỮ (H.: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN.- 140tr, 2014)

 DSpace HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI Ở HUYỆN HÀM YÊNTỈNH TUYÊN QUANG HIỆN NAY
     TRỊNH THỊ THỦY (H.: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN.- 113 tr, 2017)

 DSpace VAI TRÒ CỦA DƯ LUẬN XÃ HỘI ĐỐI VỚI CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG TIÊU CỰC TRONG HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG Ở HÀ NỘI HIỆN NAY
     NGUYỄN THỊ THÀNH (H.: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN.- 134 tr, 2016)

 DSpace GIÁO DỤC Ý THỨC KỶ LUẬT CHO HỌC VIÊN ĐÀO TẠO KỸ SƯ QUÂN SỰ Ở HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ HIỆN NAY
     KHỔNG XUÂN THÁI (H.: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN.- 137 tr, 2017)

 DSpace GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO THANH NIÊN HUYỆN PHÚC THỌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY
     ĐĂNG THỊ THỦY (H.: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN.- 111 tr, 2017)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com