DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Luận văn thạc sĩ >

LV Chuyên ngành Chính trị học : [113]

Trang chủ Bộ sưu tập

 
 
hoặc liệt kê theo 
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này
Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace Chất lượng cán bộ chủ chốt các phường ở quận Hà Đông, thành phố Hà Nội hiện nay
     Vũ, Minh Thu (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 106tr., 2017)

 DSpace SỰ LÃNH ĐẠO CỦA THÀNH ỦY ĐỐI VỚI ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ HIỆN NAY
     NGUYỄN THU HIỀN (Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2016)

 DSpace CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2015
     NGUYỄN THỊ THANH VÂN (Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2016)

 DSpace NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP XÃ Ở HUYỆN PHÙ NINH, TỈNH PHÚ THỌ HIỆN NAY
     NGUYỄN THỊ THANH LOAN (Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2016)

 DSpace HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC HUYỆN LÂM THAO, TỈNH PHÚ THỌ HIỆN NAY
     NGUYỄN THỊ MINH XUÂN (Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2016)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com