Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1490
Title: Giáo trình giáo dục học. Tập 1
Authors: Trần, Thị Tuyết Oanh
Keywords: Giáo trình;Giáo dục học
Issue Date: 2014
Publisher: H.: Đại học Sư phạm, 296 tr
Abstract: Giáo trình phục vụ chủ yếu cho quá trình giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên các trường ĐH Sư phạm, gồm 2 phần. Phần thứ nhất: Những vấn đề chung của giáo dục. Phần thứ hai: Lí luận dạy học
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1490
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GIÁO TRÌNH GIÁO DỤC HỌC - TẬP 1.pdf29.15 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.