DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Khóa luận tốt nghiệp >

KL Chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh : [9]

Trang chủ Bộ sưu tập

 
 
hoặc liệt kê theo 
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này
Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN CỦA HUYỆN TRÀNG ĐỊNH, TỈNH LẠNG SƠN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
     Vương, Thị Hằng (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2015)

 DSpace QUAN ĐIỂM HỒ CHÍ MINH VỀ KHOAN DUNG TÔN GIÁO VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
     Phạm, Ngọc Hà (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2015)

 DSpace VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ TÍNH CHẤT NỀN VĂN HÓA MỚIVÀO XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA Ở THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
     Nguyễn, Thị Trang (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2015)

 DSpace PHƯƠNG PHÁP “DĨ BẤT BIẾN ỨNG VẠN BIẾN” HỒ CHÍ MINH VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI
     Nguyễn, Thị Ly Ly (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2015)

 DSpace VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ VÀO XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT Ở HUYỆN ĐÔNG SƠN, TỈNH THANH HÓA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
     Lê, Thị Nhàn (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2015)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com