DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Khóa luận tốt nghiệp >

KL Chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học : [5]

Trang chủ Bộ sưu tập

 
 
hoặc liệt kê theo 
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này
Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace LÝ LUẬN CỦA V.I.LÊNIN VỀ CHÍNH ĐẢNG VÔ SẢN KIỂU MỚI VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ CHỈNH ĐỐN ĐẢNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
     Trần, Thị Lâm (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2015)

 DSpace VAI TRÒ CỦA NÔNG DÂN TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG XƯƠNG, TỈNH THANH HÓA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
     Trần, Hữu Thắm (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2015)

 DSpace NGHIÊN CỨU SO SÁNH GIỮA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI DÂN CHỦ VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
     Trần, Anh Tuấn (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2015)

 DSpace XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA Ở TỈNH THÁI NGUYÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
     Hà, Thị Thanh Thủy (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2015)

 DSpace V.I.LÊNIN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN CHỦ NGHĨA MÁC VỀ LIÊN MINH CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN TRONG CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
     Đặng, Thị Hồng (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2015)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com