Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1448
Title: 2007- Những sự kiện báo chí nổi bật
Keywords: Báo chí;Sự kiện
Issue Date: 2008
Publisher: H.:Thông Tấn, 348 tr
Abstract: Cuốn sách “2007 Những sự kiện báo chí nổi bật” do Nhà xuất bản Thông tấn xuất bản nhằm đem lại một cái nhìn tổng thể về các sự kiện trên báo chí trong năm. Cuốn sách nằm trong bộ 4 cuốn: "2006 Những sự kiện báo chí nổi bật"; "2007 Những sự kiện báo chí nổi bật"; "2008 Những sự kiện báo chí nổi bật"; "2009 Những sự kiện báo chí nổi bật". Năm 2007, Việt Nam trở thành thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc; tổ chức thành công bầu cử Quốc hội khóa XII, lựa chọn được những cá nhân ưu tú cho bộ máy lãnh đạo của đất nước; sự bùng nổ của thị trường chứng khoán khi tổng vốn hóa của thị trường bằng 30% GDP, cao gấp 5 lần so với thời điểm cuối năm 2005 và vượt qua mục tiêu đặt ra đến năm 2010. Cuốn sách gồm hai phần: Thế giới những sự kiện nổi bật và Việt Nam những sự kiện nổi bật. Phần Thế giới những sự kiện nổi bật chia theo các chuyên mục: Những sự kiện nổi bật do các hãng thông tấn và báo chí bình chọn; Chính trị quân sự; Kinh tế; Văn hóa xã hội; Văn hóa đời sống; Giải Nobel; 7 kỳ quan thế giới mới; Y học; Khoa học kỹ thuật công nghệ; Thể thao; Những cái nhất của năm 2007; Phần Việt Nam những sự kiện nổi bật chia theo các chuyên mục: Những sự kiện nổi bật do các hãng thông tấn và báo chí bình chọn; Chính trị; Kinh tế; Xã hội; Y tế; Văn hóa; Du lịch; Xuất bản; Khoa học công nghệ; Thể thao.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1448
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2007 - NHỮNG SỰ KIỆN BÁO CHÍ NỔI BẬT.pdf24.71 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.