Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1445
Title: 2009 - Những sự kiện báo chí nổi bật
Keywords: Báo chí;Sự kiện
Issue Date: 2010
Publisher: H.:Thông Tấn, 416 tr
Abstract: Cuốn sách “2009 Những sự kiện báo chí nổi bật” do Nhà xuất bản Thông tấn xuất bản giúp bạn đọc hệ thống hóa tư liệu, cung cấp cho bạn đọc toàn cảnh sự kiện thế giới và Việt Nam trong một năm, mười năm hay nhiều hơn thế.Đó là những sự kiện nổi bật trên báo chí. Ví dụ như năm 2009, trên thế giới tiếp tục sôi động với các sự kiện: Vấn đề hạt nhân ở Triều Tiên, ở Iran, chiến sự nóng bỏng ở Trung Đông, Afganistan, đồng thời xuất hiện thêm điểm nóng mới ở Mỹ Latinh với khủng hoảng chính trị ở Hoduras, bất đồng ngoại giao giữa các nước Venezuela, Colombia…Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu bắt đầu phục hồi mà châu Á giữ vị trí dẫn đầu… Ở Việt Nam, mức tăng trưởng GDP là 5,32%, đạt chỉ tiêu sau khi Quốc hội đã điều chỉnh trong bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn. Đặc biệt, năm 2009 là năm đầu tiên Việt Nam xuất khẩu gạo đạt được mức 6 triệu tấn, vốn ODA đầu tư nước ngoài đạt mức kỷ lục trong vòng 16 năm qua… Cuốn sách được chia làm hai phần: Thế giới - Những sự kiện nổi bật; Việt Nam – Những sự kiện nổi bật. Trước mỗi phần đều có những sự kiện nổi bật do các hãng thông tấn và báo chí bình chọn. Tiếp theo là các sự kiện lớn trong năm xảy ra trên thế giới và Việt Nam chia theo các chuyên mục: Chính trị - Ngoại giao – Quân sự; Nhân vật; Kinh tế; Giải Nobel; Y tế; Khoa học - Công nghệ - Giáo dục; Văn hóa - Nghệ thuật; Xuất bản – Báo chí; Thể thao; Các vấn đề xã hội, thiên tai - tai nạn. Cuốn sách như một cuốn lịch sử ghi chép sự kiện diễn ra trong một năm trải dài ở từng châu lục, từng nước, theo trình tự thời gian của cả năm 2009.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1445
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2009 - NHỮNG SỰ KIỆN BÁO CHÍ NỔI BẬT.pdf72.97 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.