Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1444
Title: Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản sau chiến tranh lạnh
Authors: Nguyễn, Thị Quế
Keywords: Quan hệ;Việt Nam;Nhật Bản;Chiến tranh lạnh
Issue Date: 2013
Publisher: H.: Chính trị Quốc gia, 232 tr
Abstract: Quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản được chính thức thiết lập ngày 21-9-1973 và phát triển ngày càng mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực. Có thể nói, việc tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết, hợp tác toàn diện Việt Nam và Nhật Bản là một yêu cầu khách quan, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước. Nội dung cuốn sách khẳng định mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản đã tạo cơ sở trực tiếp làm gia tăng sức mạnh mỗi nước và góp phần đóng góp vào tiến trình xây dựng Cộng đồng Đông Á thống nhất, hòa bình, ổn định và phát triển. Do vậy, việc nghiên cứu sự vận động, những biến chuyển của quan hệ Việt Nam và Nhật Bản sau chiến tranh lạnh có ý nghĩa lý luận và thực tiễn với sự nghiệp cách mạng nước ta, góp phần nhất định đối với nghiên cứu quan hệ Việt Nam với các nước trên thế giới. Thông qua cuốn sách, các tác giả PGS. TS. Nguyễn Thị Quế và PGS. TS. Nguyễn Tất Giáp đã làm rõ thực trạng về quan hệ Việt Nam và Nhật Bản trên các lĩnh vực chính trị - đối ngoại, kinh tế và các lĩnh vực khác từ năm 1991 đến năm 2012 và đưa ra dự báo triển vọng quan hệ hai nước đến năm 2020. Qua đó, các tác giả đã đề xuất một số kiến nghị mang tính định hướng nhằm giữ vững, xây dựng và thúc đẩy hơn nữa sự phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Nhật Bản.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1444
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
QUAN HỆ VIỆT NAM - NHẬT BẢN SAU CHIẾN TRANH LẠNH.pdf31.93 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.