Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1439
Title: Báo mạng điện tử - đặc trưng và phương pháp sáng tạo
Authors: Nguyễn, Trí Nhiệm
Keywords: Báo mạng điện tử;Đặc trưng;Phương pháp;Sáng tạo
Issue Date: 2014
Publisher: H.: Chính trị Quốc gia, 332 tr
Abstract: Sự ra đời và phát triển của internet đã tạo tiền đề cho sự ra đời và phát triển của báo mạng điện tử. Tháng 5-1992, tờ báo mạng điện tử đầu tiên ra đời và được thế giới biết đến, sau đó là sự ra đời phiên bản điện tử của hàng loạt các tờ báo nổi tiếng, các hãng thông tấn, các đài truyền hình trên thế giới. Tại Việt Nam, chỉ một tháng sau khi mạng internet được kết nối, tháng 12-1997, tờ báo mạng điện tử đầu tiên ra đời. Nhận thấy thế mạnh của báo mạng điện tử, ngay sau đó, hàng loạt các cơ quan báo chí đã thử nghiệm và lần lượt xuất bản ấn phẩm của mình trên mạng internet. Nếu như khi mới ra đời những tờ báo mạng điện tử này gần như chỉ là phiên bản của những tờ báo in thì nay đã phát triển độc lập hơn và ngày càng tỏ rõ ưu thế vượt trội của mình so với báo in, phát thanh và truyền hình. Chính những đặc trưng cũng như những ưu thế vượt trội của báo mạng điện tử so với các loại hình báo chí khác nên, phương pháp sáng tạo những loại hình báo mạng điện tử có những đòi hỏi khác với phương pháp sáng tạo trong các loại hình báo chí khác. Cuốn sách “Báo mạng điện tử - Đặc trưng và phương pháp sáng tạo” nêu rõ kiến thức và kỹ năng hết sức cơ bản của báo mạng điện tử như: lịch sử ra đời và phát triển của báo mạng điện tử; đặc trưng cơ bản của báo mạng điện tử; quy trình sản xuất báo mạng điện tử; công chúng báo mạng điện tử; viết cho báo mạng điện tử; tổ chức diễn đàn trên báo mạng điện tử; hình ảnh trên báo mạng điện tử; âm thanh trên báo mạng điện tử; video trên báo mạng điện tử...
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1439
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ ĐẶC TRƯNG VÀ PHƯƠNG PHÁP SÁNG TẠO.pdf32.56 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.