Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1426
Title: 2006 - Những sự kiện báo chí nổi bật
Keywords: Báo chí;Sự kiện;2006
Issue Date: 2007
Publisher: H.:Thông Tấn, 224 tr
Abstract: Đối với nền kinh tế Việt Nam, năm 2006 qua đi với những dấu ấn sâu đậm: Kinh tế Việt Nam tăng trưởng 8,17% với GDP đạt tới con số khá ấn tượng là khoảng 60 tỷ USD. Năm 2006 đã chứng kiến sự bùng nổ của thị trường chứng khoán Việt Nam, khi mà tổng vốn hóa của thị trường bằng 30% GDP, cao gấp 5 lần so với thời điểm cuối năm 2005 và vượt qua mục tiêu đặt ra đến năm 2010. Tình hình trên thế giới nóng lên bởi cuộc chiến Israel – Lebanon, khủng hoảng hạt nhân ở bán đảo Triều Tiên, khủng hoảng giá dầu… Cuốn sách được chia làm hai phần: Thế giới - Những sự kiện nổi bật; Việt Nam – Những sự kiện nổi bật. Phần Thế giới - Những sự kiện nổi bật chia theo các chuyên mục: Chính trị - Quân sự; Nhân vật; Kinh tế; Văn hóa – Xã hội; Khoa học – Kỹ thuật - Công nghệ; Kiến trúc; Thể thao; Những sự kiện quốc tế do một số hãng thông tấn bình chọn. Phần Việt Nam – Những sự kiện nổi bật chia theo các chuyên mục: Chính trị; Kinh tế; Văn hóa – Xã hội; Đời sống – Xã hội; Giáo dục; Thông tin – Bưu chính viễn thông; Thể thao.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1426
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2006 - NHỮNG SỰ KIỆN BÁO CHÍ NỔI BẬT.pdf41.86 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.