Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1425
Title: 2008 - Những sự kiện báo chí nổi bật
Keywords: Báo chí;Sự kiện;2008
Issue Date: 2009
Publisher: H.: Thông tấn, 280 tr
Abstract: Năm 2008 là một năm đầy biến động của tình hình thế giới, tâm điểm là cuộc Khủng hoảng tài chính toàn cầu. Nguyên nhân sâu xa của nó bắt nguồn từ khủng hoảng tín dụng và bất động sản tại Mỹ. Ngoài ra còn nhiều biến động khác như chuyển giao quyền lực ở Nga, Mỹ; tình hình chính trị bất ổn ở Thái Lan, khủng bố ở Ấn Độ, Pakistan; thiên tai dữ dội ở nhiều nước châu Á… Việt Nam cũng như các nước đều bị ảnh hưởng của tình hình chung tuy nhiên sự ổn định về chính trị là điểm thuận lợi để hứa hẹn năm 2009 đạt được nhiều kết quả như mong đợi. Cuốn sách chia làm hai phần: Thế giới những sự kiện nổi bật và Việt Nam những sự kiện nổi bật. Phần Thế giới những sự kiện nổi bật chia theo chuyên mục: Những sự kiện nổi do các hãng thông tấn và báo chí bình chọn; Chính trị - Quân sự - Ngoại giao; Nhân vật; Giải Nobel; Khoa học – Công nghệ - Giáo dục; Thể thao; Văn hóa – Nghệ thuât – Xuất bản; Các vấn đề xã hội – Thiên tai, tai nạn. Phần Việt Nam những sự kiện nổi bật chia theo chuyên mục: Những sự kiện nổi do các hãng thông tấn và báo chí bình chọn; Chính trị - Ngoại giao; Nhân vật; Kinh tế; Du lịch; Giáo dục; Khoa học công nghệ; Thông tin tuyên truyền – Xuất bản; Văn hóa nghệ thuật; Thể thao; Các vấn đề xã hội – Thiên tai, tai nạn. Các chuyên mục ở mỗi tập sách được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của các sự kiện diễn ra ở các lĩnh vực.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1425
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2008 - NHỮNG SỰ KIỆN BÁO CHÍ NỔI BẬT.pdf49.87 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.