Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/141
Title: Quảng bá sách Việt Nam ra nước ngoài trong bối cảnh hội nhập quốc tế
Authors: Hoàng, Thị Vui
Advisor: Trần, Đoàn Lâm
Keywords: Quảng bá;Sách;Việt Nam;Nước ngoài;Hội nhập quốc tế
Issue Date: 2011
Abstract: Luận văn tìm hiểu cơ sở lí luận về quảng bá sách phục vụ công tác thông tin đối ngoại của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế;tình hình xuất khẩu sách tại Việt Nam qua khảo sát tại Nhà Xuất bản Thế Giới và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sách báo Xunhasaba;các kênh quảng bá sách Việt Nam ra nước ngoài; Từ đó đi đến những giải pháp nhằm tăng cường quảng bá sách Việt Nam ra nước ngoàitrong bối cảnh hội nhập quốc tế.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/141
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xuất bản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luan van hoan chinh.pdf597.31 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.