DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Giáo trình >

Quan hệ công chúng và Quảng cáo : [3]

Trang chủ Bộ sưu tập

 
 
hoặc liệt kê theo 
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này
Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace Quan hệ công chúng - biến công chúng thành "FAN" của doanh nghiệp. Bộ sách quản trị marketing trong doanh nghiệp vừa và nhỏ
     (2006)

 DSpace PR hiệu quả = Effective public relations: Cẩm nang quản lý hiệu quả (Essential Managers)
     M. Ali (2006)

 DSpace GIÁO TRÌNH QUAN HỆ CÔNG CHÚNG CHÍNH PHỦ TRONG VĂN HÓA ĐỐI NGOẠI
     Lê, Thanh Bình (2011)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com