DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Luận văn thạc sĩ >

LV Chuyên ngành báo chí : [694]

Trang chủ Bộ sưu tập

 
 
hoặc liệt kê theo 
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này
Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace TỔ CHỨC SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TRUYỀN HÌNH Ở ĐÀI PHÁT THANH –TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI HIỆN NAY
     Nguyễn, Văn Trường (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 134tr., 2018)

 DSpace BÁO IN VỚI VẤN ĐỀ XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ NÔNG THÔN MỚI
     Nguyễn, Thị Bích Phượng (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 107tr., 2018)

 DSpace KỸ NĂNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH TẠI HIỆN TRƯỜNG TRONG PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH (Khảo sát Đài PT-TH Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế năm 2015)
     NGUYỄN THANH HẢI (Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2016)

 DSpace VTV6, ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM VỚI VẤN ĐỀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO THANH THIẾU NIÊN (Khảo sát năm 2015)
     NGUYỄN MINH NGUYÊN (Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2016)

 DSpace VOV1, ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM VỚI VẤN ĐỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (Khảo sát các Chương trình: Thời sự , Môi trường và Phát triển, Nông nghiệp và Nông thôn, Chính phủ với Người dân Năm 2015)
     NGUYỄN THÚY HẰNG (Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2016)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com