Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1377
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTạ, Bích Loan-
dc.contributor.authorPhí, Thị Thu Trà-
dc.date.accessioned2015-11-06T09:40:38Z-
dc.date.available2015-11-06T09:40:38Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.urihttp://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1377-
dc.description.abstractTrên cơ sở hình thành quan niệm và khung lý thuyết về đổi mới tuyên truyền hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội trên kênh VTV1, qua khảo sát thực trạng vấn đề này, luận văn nêu ra những vấn đề thực tiễn và tìm kiếm giải pháp, khuyến nghị nhằm tiếp tục đổi mới thông tin, tuyên truyền của VTV1 về hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội; từ đó, luận văn thông qua các đề xuất thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các đại biểu Quốc hội hiện nay.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherH.: Học viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.relation.ispartofseriesPhòng đọc Mở;-
dc.subjectCông tácvi
dc.subjectTuyên truyềnvi
dc.subjectTiếp xúcvi
dc.subjectCử trivi
dc.subjectĐại biểu quốc hộivi
dc.subjectĐài Truyền hình Việt Namvi
dc.subjectKênh VTV1vi
dc.titleĐổi mới công tác tuyên truyền hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu quốc hội trên kênh VTV1vi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phi Thi Thu Tra.pdf1 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.