Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1377
Title: Đổi mới công tác tuyên truyền hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu quốc hội trên kênh VTV1
Authors: Phí, Thị Thu Trà
Advisor: Tạ, Bích Loan
Keywords: Công tác;Tuyên truyền;Tiếp xúc;Cử tri;Đại biểu quốc hội;Đài Truyền hình Việt Nam;Kênh VTV1
Issue Date: 2014
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Trên cơ sở hình thành quan niệm và khung lý thuyết về đổi mới tuyên truyền hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội trên kênh VTV1, qua khảo sát thực trạng vấn đề này, luận văn nêu ra những vấn đề thực tiễn và tìm kiếm giải pháp, khuyến nghị nhằm tiếp tục đổi mới thông tin, tuyên truyền của VTV1 về hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội; từ đó, luận văn thông qua các đề xuất thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các đại biểu Quốc hội hiện nay.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1377
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phi Thi Thu Tra.pdf1 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.