Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1369
Title: Xu hướng phát triển báo mạng điện tử dành cho thiết bị di động ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Hoàng Lan Chi
Advisor: Nguyễn, Thị Trường Giang
Keywords: Xu hướng;Phát triển;Báo mạng điện tử;Thiết bị điện thoại;Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Luận văn hệ thống những vấn đề lý luận liên quan đến báo mạng điện tử và sự phát triển báo mạng điện tử dành cho thiết bị di động: khái niệm xu hướng, thiết bị di động, báo mạng điện tử; đặc điểm của báo mạng điện tử dành cho thiết bị di động; vai trò của việc phát triển báo mạng điện tử dành cho thiết bị di động và những tác động đến thói quen đọc báo mạng điện tử của công chúng; Khảo sát trạng xu hướng phát triển báo mạng điện tử dành cho thiết bị di động ở Việt Nam thông qua 3 tờ báo VTV News (vtv.vn), Tuổi trẻ Online (tuoitre.vn) và VietnamPlus (vietnamplus.vn);Thông qua kết quả kháo sát, đề xuất một số giải pháp thúc đẩy xu hướng phát triển báo mạng điện tử dành cho thiết bị di động ở Việt Nam.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1369
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Hoang Lan Chi.pdf3.46 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.