Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1337
Title: Phỏng vấn trực tuyến trên báo mạng điện tử
Authors: Đồng, Thị Huyền Thu
Advisor: Nguyễn, Thị Trường Giang
Keywords: Phỏng vấn;Trực tuyến;Báo mạng điện tử
Issue Date: 2014
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Luận văn trình bày hệ thống lý luận về thể loại phỏng vấn, phỏng vấn và phỏng vấn trực tuyến; Khảo sát ba tờ báo điện tử tiêu biểu là VnExpress, Dân trí và Tuổi trẻ Online; Phỏng vấn sâu, khảo sát công chúng; Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của phỏng vấn trực tuyến trên báo mạng điện tử.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1337
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dong Thi Huyen Thu.pdf1.53 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.