Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1331
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDương, Xuân Sơn-
dc.date.accessioned2015-11-03T03:44:37Z-
dc.date.available2015-11-03T03:44:37Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.urihttp://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1331-
dc.description.abstract“Báo chí Việt Nam thời kỳ đổi mới (Từ năm 1986 đến nay)” là cuốn sách chuyên khảo do PGS.TS Dương Xuân Sơn (Khoa Báo chí & Truyền thông – Trường ĐHKHXH & NV, ĐHQG Hà Nội) biên soạn, NXB Đại học Quốc gia ấn hành vào quý III/2013. Đây là một công trình nghiên cứu báo chí Việt Nam thời kỳ đổi mới tập trung vào nhiều vấn đề của báo chí thời kỳ đổi mới. Với 9 chương và trên 350 trang sách, cuốn sách có tư tưởng chủ đạo là khẳng định những đóng góp của báo chí trong thời kỳ đổi mới, đồng thời tập trung nghiên cứu về vai trò của báo chí được thể hiện trên 9 vấn đề: Tổng quan báo chí Việt Nam thời kỳ đổi mới; Đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về báo chí Việt Nam thời kỳ đổi mới; Báo chí với việc phản ánh các điển hình tiên tiến trong lĩnh vực kinh tế thời kỳ đổi mới; Vai trò của báo chí trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng; Vai trò của đội ngũ nhà báo trong công cuộc đổi mới; Vai trò của báo chí với vấn đề Nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Kinh tế báo chí; Xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình; Những hạn chế, hướng khắc phục để báo chí phát triển.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherH.:Đại học Quốc gia Hà Nội, 352 trvi
dc.subjectBáo chívi
dc.subjectViệt Namvi
dc.subjectThời kì đổi mớivi
dc.titleBáo chí Việt Nam thời kì đổi mới từ năm 1986 đến nayvi
dc.typeBookvi
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Báo chí Việt Nam thời kì đổi mới từ năm 1986 đến nay.pdf65.38 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.