DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Luận án tiến sĩ >

Luận án tiến sĩ khoa học chính trị : [11]

Trang chủ Bộ sưu tập

 
 
hoặc liệt kê theo 
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này
Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace Xây dựng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị của các trường chính trị tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay
     Bùi, Hải Dương (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2017)

 DSpace GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MẠNG CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN THUỘC LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN KHU VỰC PHÍA BẮC NƯỚC TA HIỆN NAY
     Trần, Thị Thanh Huyền (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2017)

 DSpace GIÁO DỤC CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC KINH DOANH CHO NÔNG DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY
     Đinh, Thị Thanh Tâm (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2017)

 DSpace ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY CẤP XÃ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
     Phạm, Văn Hiến (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2017)

 DSpace CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ - TƯ TƯỞNG CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG HIỆN NAY
     Nguyễn, Văn Út (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 216tr., 2016)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com