Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1310
Title: Các thể loại báo chí chính luận
Authors: Trần, Quang
Keywords: Báo chí;Chính luận;Thể loại
Issue Date: 2007
Publisher: H.: Đại học quốc gia Hà Nội, 400 tr
Abstract: Giáo trình Các thể loại Báo chí chín h luận thuộc hệ chương trình đào tạo ngành Báo chí của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhăn văn- Đại học Quốc gia Hà Nội. Cuốn sách này giới thiệu đầy đủ và có hệ thống về một nhóm thể loại quan trọng của báo chí. Do đặc điểm của báo chí trong việc phản ánh hiện thực xã hội là phong phú và rất đa dạng, cho nên trong nghiên cứu báo chí nói chung và nghiên cứu về thể loại báo chí nói riêng, cũng rất đa dạng. Tập giáo trình này đã cố gắng trình bày tương đối đầy đủ những quan niệm khác nhau về thể loại báo chí. Mục đích là giúp cho người nghiên cứu, đặc biệt là sinh viên đang học nghề làm báo có cái nhìn vừa tổng quát, vừa cụ thể về một nhóm thể loại đang được sử dụng p h ổ biến trển các phương tiện thông tin đại chúng. Mục tiêu của giáo trình là cung cấp cho người học làm báo phần tri thức cơ bản về các thể loại báo chí chính luận, trong đó bao gồm: những tiêu chí về thể loại, những đặc điểm cơ bản của mỗi thể loại, sự khác nhau của các dạng bài thuộc cùng thể loại, công tác chuẩn bị để xây dựng một tác phẩm báo chí theo những quy tắc nhất định. Giáo trình còn có những đối chiếu, so sánh sự khác nhau giữa các thể loại, giúp cho người học nhận thức chính xác về từng thể loại để có thể dễ dàng trong việc ứng dụng. Sau mỗi phần lý luận thể loại là những ví dụ được rút ra từ báo chí thực tiễn, giúp người học có thể so sánh, đối chiếu giữa lý luận và thực tiễn để rút ra kinh nghiệm, có thể ứng dụng vào việc sáng tạo tác phẩm báo chí.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1310
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Các thể loại báo chí chính luận.pdf27.4 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.