Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1306
Title: Cuộc đời chúng tôi - tiểu sử C.Mác và Phridich Ăngghen
Authors: H.Ghemcop
Keywords: C.Mác;Phridich Ăngghen;Tiểu sử;Cuộc đời
Issue Date: 2000
Publisher: H.: Chính trị Quốc gia, 428 tr
Abstract: Cuốn sách ”CUỘC ĐÒI CHÚNG TÔr’ do Giáo sư, Tiến sĩ Henrích Ghemcôp, Phó Viện trương Viện Mác - Lênin trực thuộc Ban chấp hành trung ương Đảng xã hội chủ nghĩa thông nhất Đức (trước đây) biên soạn, và do Nhà xuất bản Đitxơ, Béclin, xuất bản năm 1981. Cuốn sách được dịch sang tiếng Việt từ nguyên bản tiếng Đức và được Nhà xuất bản Sự thật xuất bản năm 1983. Hai ông là những người như thế nào, những người đã kiên trì đi theo con đường của mình từ chỗ là con một gia đình tư sản trở thành một nhà dân chủ, từ chỗ là một nhà dân chủ trở thành một ngưòi cộng sản, một cách thành công như vậy; vì những lẽ gì hai ông đã trở thành những người đáng tin cậy của giai cấp mình, được cả thế giới kính trọng và mến yêu? Do đâu mà hai ông trở thành những nhà kinh điển của chúng ta? Hai ông thường ngày đã sống như thế nào? Các ông có yêu quý vợ không? Hai ông có phải là những ngưòi cha tốt không? Hai ông có những người bạn chân chính không? Hai ông có tính hăng hái của tuổi trẻ và có những giờ phút thất vọng không? Hai ông thuộc về đài kỷ niệm hay thuộc về trái tim và khối óc của chúng ta? Hay cả hai vị trí đó đềulà thích hợp? Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, rất quan trọng và cũng ít quan trọng hơn, nhưng đó là những câu hỏi hoàn toàn dễ hiểu. Cuốn sách này muốn và thử trả lời những câu hỏi đó.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1306
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cuộc đời chúng tôi - tiểu sử C.Mác.pdf66.56 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.