DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Đề tài khoa học >

Đề tài khoa học cấp cơ sở : [114]

Trang chủ Bộ sưu tập

 
 
hoặc liệt kê theo 
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này
Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace Giáo trình Lịch sử kinh tế quốc dân
     ThS. Đào Anh Quân (Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 304tr, 2015)

 DSpace Học thuyết kinh tế của Lênin
     TS. Ngô Văn Lương (Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 176tr, 2012)

 DSpace Kế toán đại cương (Giáo trình nội bộ)
     ThS. Nguyễn Thùy Anh (Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 170tr, 2015)

 DSpace Phân tầng xã hội nông thôn nhìn từ giác độ cơ cấu xã hội - lao động, nghề nghiệp (Qua khảo sát xã Hữu Bằng - Thạch Thất - Hà Tây tháng 7 năm 1997)
     (Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 106tr, 1997)

 DSpace Bài tập kinh tế học
     (Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 125tr, 2006)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com