Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1290
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDương, Xuân Ngọc-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Dịu Hương-
dc.date.accessioned2015-10-08T08:17:50Z-
dc.date.available2015-10-08T08:17:50Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.urihttp://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1290-
dc.description.abstractTrên cơ sở nghiên cứu, làm rõ nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về trí thức, trí thức giáo dục và đào tạo; đánh giá đúng thực trạng xây dựng đội ngũ trí thức giáo dục và đào tạo của tỉnh Bắc Giang theo tư tưởng Hồ Chí Minh, luận văn đề xuất mục tiêu, quan điểm, giải pháp tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức giáo dục và đào tạo Bắc Giang đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherH.: Học viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.relation.ispartofseriesPhòng đọc Mở;-
dc.subjectTư tưởng Hồ Chí Minhvi
dc.subjectVận dụngvi
dc.subjectTrí thứcvi
dc.subjectGiáo dụcvi
dc.subjectBắc Giangvi
dc.subjectĐội ngũ trí thứcvi
dc.titleVận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về trí thức trong xây dựng đội ngũ trí thức giáo dục và đào tạo ở tỉnh Bắc Giang hiện nayvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Hồ Chí Minh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Diu Huong.pdf984.18 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.