Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1266
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHoàng, Bá Thịnh-
dc.date.accessioned2015-09-30T08:47:37Z-
dc.date.available2015-09-30T08:47:37Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.urihttp://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1266-
dc.description.abstractThuật ngữ giới chính thức hiện diện trong các công trình nghiên cứu xã hội học vào những năm 1970. Sau này, chủ đề giới ngày càng trở nên quan trọng trong đời sống và gia đình-xã hội, trong nghiên cứu phụ nữ. Nghiên cứu giới được xem là một trong những nội dung cơ bản của nghiên cứu xã hội học. Giáo trình xã hội học về giới giúp bạn đọc hiểu được về vai trò của giới là sản phẩm của xã hội như thế nào, hơn là sản phẩm của những phẩm chất sinh học-cá nhân vốn có của phụ nữ và nam giới. Với mục tiêu nhằm góp phần vào sự hiểu biết giới và các vai trò giới từ quan điểm xã hội học, những cách tiếp cận và các chủ đề trong giáo trình có thể sử dụng cho các khóa học xã hội học về giới,về phụ nữ và về nam giới. Đồng thời cuốn sách cũng có thể sử dụng làm tài liệu cho nghiên cứu phụ nữ, nghiên cứu giới; và một vài chuyên ngành xã hội học liên quan khác như: xã hội học gia đình, xã hội học lao động và nghề nghiệp…Nó còn là tài liệu tham khảo cho các nhà hoạch định chính sách cũng như những nhà quản lý ở tất cả các lĩnh vực khác nhau về cách tiếp cận giới trong các chiến lược phát triển đất nước. Cuốn sách gồm 10 chương đề cập đến: Khái niệm và đối tượng nghiên cứu; Lý thuyết phát triển và vai trò của phụ nữ trong phát triển; Sơ lược phong trào nữ quyền và lý thuyết nữ quyền; Bất bình đẳng, bình đẳng giới và công bằng giới; Bản sắc giới - vai trò giới; Giới và giáo dục; Giới và lao động; Giới và quản lý, sức khoẻ, Quan hệ giới trong gia đình;vi
dc.language.isovivi
dc.publisherH.: Đại học quốc gia Hà Nội, 366 trvi
dc.subjectGiáo trìnhvi
dc.subjectXã hội họcvi
dc.subjectGiớivi
dc.titleGiáo trình xã hội học về giớivi
dc.typeBookvi
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giáo trình xã hội học về giới.pdf70.79 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.