DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >

Khóa luận tốt nghiệp : [30]

Trang chủ đơn vị

 
 
hoặc liệt kê theo 

Các bộ sưu tập thuộc đơn vị này

Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace QUAN NIỆM CỦA CHỦ NGHĨA HIỆN SINH VỀ TỒN TẠI NGƯỜI
     Ngô, Thị Thảo Mai (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2016)

 DSpace QUAN NIỆM VỀ VẺ ĐẸP CỦA NGƯỜI TÀY VÀ VẤN ĐỀ GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC Ở CAO BẰNG
     Lưu, Ngọc Trâm (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2016)

 DSpace HUY ĐỘNG VỐN ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN CỜ ĐỎ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
     Trương, Kiều Linh (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2015)

 DSpace VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở HUYỆN HẢI HẬU, TỈNH NAM ĐỊNH
     Lưu, Hồ An (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2015)

 DSpace PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG TẠI HUYỆN CHƯƠNG MỸ - THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
     Nguyễn, Thị Giáng My (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2015)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com