Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1212
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhạm, Huy Kỳ-
dc.contributor.authorNguyễn, Phúc Quỳnh-
dc.date.accessioned2015-07-17T09:16:48Z-
dc.date.available2015-07-17T09:16:48Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1212-
dc.description.abstractLuận văn nghiên cứu hệ thống các khái niệm công cụ và cơ sở lý luận về PBXH của MTTQ Việt Nam; Nghiên cứu thực trạng về cơ chế; khảo sát thực trạng hoạt động và chất lượng PBXH của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong thời gian qua; Đưa ra quan điểm, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng PBXH của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong thời gian tới.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherHọc viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.relation.ispartofseriesNơi lưu trữ: Phòng đọc Mở;-
dc.subjectChất lượngvi
dc.subjectPhản biện xã hộivi
dc.subjectỦy ban trung ươngvi
dc.subjectMặt trận Tổ quốc Việt Namvi
dc.titleNâng cao chất lượng phản biện xã hội của Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện nayvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Phuc Quynh.pdf775.42 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.