Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1191
Title: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong tình hình hiện nay: Thông tin chuyên đề số 1+2/2015
Keywords: Đảng cộng sản Việt Nam;Lãnh đạo;Năng lực;Sức chiến đấu
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Kết cấu của Thông tin chuyên đề gồm 2 phần: Phần I: Những vấn đề chung về Đảng cầm quyền và năng lực cầm quyền của Đảng cộng sản Việt Nam Phần II: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1191
Appears in Collections:Thông tin chuyên đề

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thong tin CD so 1+2-2015.pdf5.29 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.