Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1176
Title: Sự hạn chế quyền lực nhà nước
Authors: Nguyễn, Đăng Dung
Keywords: Nhà nước;Quyền lực
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Sự hạn chế quyền lực nhà nước lần đầu tiên dược công bố năm 2005 trong bối cảnh có rất nhiều ý kiến bàn luận về vấn đề quyền lực nhà nước sau công cuộc Đổi mới được phát động. Cho đến nay,với việc thừa nhận sự cần thiết phải có sự kiểm soát quyền lực nhà nước của Văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ mười một, năm 2011 và nhất là việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 thành Hiến pháp mới,cùng với sự xuất hiện thuật ngữ Chủ nghĩa Hiến pháp,hay còn được gọi là Chủ nghĩa hợp hiến bên cạnh việc cần phải đẩy mạnh xây dựng nhà nước pháp quyền và bảo đảm quyền con người, vấn đề hiểu về sự giới hạn quyền lực nhà nước dưới nhiều góc độ khác nhau cả ở tầm lý thuyết lẫn cả ở tầm thực tiễn lại càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. cuốn sách trình bày cơ sở lí luận và nội dung của sự hạn chế quyền lực nhà nước: sự cần thiết phải giới hạn quyền lực của nhà nước; hiến pháp - phương thức quan trọng nhất của hạn chế quyền lực nhà nước: lý do ra đời của hiến pháp, các loại hình hiến pháp, hiến pháp-một văn bản có hiệu lực pháp lý tối cao có chức năng giới hạn quyền lực nhà nước; nhà nước pháp quyền và chủ nghĩa hiến pháp - sự thể hiện tập trung lý thuyết về giới hạn quyền lực nhà nước; Bảo đảm nhân quyền không bị vi phạm - một nội dung của viện hạn chế quyền lực nhà nước; Các chức danh quan trọng của nhà nước phải được bầu cử và với một nhiệm kỳ nhất định; những phương thức hạn chế quyền lực nhà nước từ bên ngoài...
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1176
ISBN: 9786049344466
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sự hạn chế quyền lực nhà nước.pdf32.22 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.