DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Sách tham khảo >

Pháp luật : [59]

Trang chủ Bộ sưu tập

 
 
hoặc liệt kê theo 
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này
Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace Cẩm nang quyền tác giả khu vực Châu Á
     Tamotsu Hozumi (Kim Đồng, 105tr., 2005)

 DSpace Luật tổ chức chính quyền địa phương
     (H.:Tư pháp, 68 tr, 2016)

 DSpace Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn
     (Hà Nội, 2007)

 DSpace Sổ tay tìm hiểu các quy định pháp luật về đất đai và giải quyết khiếu nại tố cáo
     (H.: Bộ Tư pháp,112 tr, 2011)

 DSpace Từ điển thuật ngữ quyền tác giả quyền liên quan
     (Thế giới, 227tr., 2010)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com