DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Sách tham khảo >

Sách ngoại văn : [233]

Trang chủ Bộ sưu tập

 
 
hoặc liệt kê theo 
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này
Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace A Handbook of Qualitative Methodologies for Mass Communication Research
     Klaus Bruhn Jensen (Routledge, 287p., 1991)

 DSpace Political communication in a new era: A cross-national perspective
     Philippe, J. Maarek (Routledge, 209p, 2003)

 DSpace How to do things with words
     Austin, J.L. (Oxford, OUP, 174p., 1962)

 DSpace Handbook of political communication research
     Lynda Lee Kaid (Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 561p., 2004)

 DSpace Tell Me No Lies: Investigative Journalism and Its Triumphs
     John Pilger (Vintage Books, 579p., 2004)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com