Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1135
Title: Quan hệ công chúng - lý luận và thực tiễn
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Keywords: Quan hệ công chúng;Lí thuyết;Thực tiễn
Issue Date: 2014
Publisher: H.: Đại học Quốc gia Hà Nội
Series/Report no.: Phòng đọc Mở; Phòng Mượn;
Abstract: Với sáu chương, cuốn sách nhỏ này sẽ cùng quý độc giả khám phá những bí ẩn căn bản nhất, bao gồm cả lý luận và thực tiễn về nghề quan hệ công chúng trên thế giới và ở Việt Nam. Từ những vấn đề đơn giản nhất như thuật ngữ, khái niệm, đặc trưng cốt lõi về quan hệ công chúng ở chương Một, chương Hai đem đến những nét sơ thảo về lịch sử hình thành và phát triển quan hệ công chúng trên thế giới. Ngược dòng lịch sử, có thể thấy rõ những mầm mống gốc rễ của hoạt động quan hệ công chúng đã xuất hiện và tồn tại từ buổi bình minh của xã hội loài người. Nhưng phải đến cuối thế kỷ XIX, quan hệ công chúng mới trở thành một lĩnh vực hoạt động chuyên nghiệp, bởi nó hội tụ đầy đủ các điều kiện cơ bản gồm sức nóng cạnh tranh cao độ của nền kinh tế và nhu cầu minh bạch hóa thông tin của công chúng. Trong chương Ba, độc giả sẽ tìm hiểu mô hình tổ chức và hoạt động quan hệ công chúng chuyên nghiệp hiện nay. Theo đó, hai mô hình tổ chức quan hệ công chúng nội bộ và công ty dịch vụ quan hệ công chúng đã và đang ngày càng phát triển chuyên nghiệp, độc lập nhưng vẫn có sự tương tác, phối hợp với nhau để hoàn thành các nhiệm vụ thường xuyên và đặc biệt của các tổ chức, khách hàng yêu cầu. Chương Bốn khái quát các quy trình cơ bản để thực hiện hoạt động quan hệ công chúng, với nhận định rằng quan hệ công chúng như là một cuộc đua liên tục, mà điểm kết thúc của một chặng đua này là điểm xuất phát của một chặng đua tiếp theo. Để các hoạt động quan hệ công chúng có hiệu quả thì các tổ chức cần có tầm nhìn chiến lược, dài hạn, và đầu tư bài bản cho truyền thông, quan hệ công chúng. Tiếp đó, để nghề quan hệ công chúng ngày càng phát triển lành mạnh, vấn đề đạo đức nghề nghiệp và tính chuyên nghiệp trong hoạt động quan hệ công chúng sẽ được thảo luận ở chương Năm. Người mới vào nghề quan hệ công chúng sẽ có thể hình dung lộ trình phấn đấu và hoàn thiện mình như thế nào để đạt đến trình độ chuyên nghiệp trong nghề. Là một nghề đã có hơn nửa thế kỷ hình thành và phát triển tại Việt Nam, quan hệ công chúng đã đồng hành cùng với bước thăng trầm của lịch sử dân tộc. Chương Sáu sẽ tìm về những dấu ấn khởi đầu của nghề quan hệ công chúng ở Việt Nam với tên gọi giao tế nhân sự, những năm tháng bị lãng quên rồi trở lại một cách tươi mới và không ngừng phát triển vào thời gian gần đây. Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho giảng viên, học viên, sinh viên và các nhà nghiên cứu quan tâm đến lĩnh vực quan hệ công chúng.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1135
Appears in Collections:Quan hệ công chúng và quảng cáo chuyên nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Quan hệ công chúng lý luận và thực tiễn.pdf11.01 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.