Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11333
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVũ, Huyền Nga-
dc.contributor.authorLê, Thị Thạch Thảo-
dc.date.accessioned2024-01-17T07:39:39Z-
dc.date.available2024-01-17T07:39:39Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11333-
dc.description103tr.vi
dc.description.abstractLuận văn bổ sung lý thuyết về quản trị thông điệp truyền thông hình ảnh, thông qua tìm hiểu về thực trạng quản lý thông điệp truyền thông hình ảnh về dịch Covid-19, từ đó đề xuất một số khuyến nghị nhằm tăng cường quản trị truyền thông hình ảnh trong các trường hợp tương tự.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherHọc viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.relation.ispartofLCvi
dc.subjectQuản trị thông điệpvi
dc.subjectTruyền thông hình ảnhvi
dc.subjectDịch Covid-19vi
dc.subjectBáo mạng điện tửvi
dc.subjectViệt Namvi
dc.titleQuản trị thông điệp truyền thông hình ảnh về dịch Covid-19 trên báo mạng điện tử tại Việt Namvi
dc.typeDissertationvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý Báo chí - Truyền thông

Files in This Item:
File SizeFormat 
00033382.pdf2.65 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.