Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11297
Title: Nghĩ đột phá cho format báo chí
Authors: Vũ, Quang Hào
Keywords: Báo chí;Sáng tạo
Issue Date: 2020
Publisher: Hà Nội: Thông tấn
Abstract: Cuốn sách Nghĩ đột phá cho format báo chí cung cấp cho sinh viên các trường báo chí những nguyên lý cơ bản trong sáng tạo báo chí và trang bị cho họ kỹ năng hình thành ý tưởng sáng tạo; chuyển ý tưởng thành cấu trúc chương trình và đề cương chuyên trang, chuyên mục có tính khả thi cao, mới mẻ và độc đáo. Cuốn sách cũng mở ra cho sinh viên một lối học mới: học kỹ năng làm nghề bằng một lối nghĩ sáng tạo và luôn đổi mới nhằm hướng tới mục tiêu đáp ứng tốt hơn nhu cầu xem, nghe, đọc của công chúng đang thay đổi liên tục trước sự cạnh tranh mạnh mẽ của báo chí thời đại số. Đồng thời, hướng sinh viên đến cách sản xuất sản phẩm báo chí phù hợp với những xu hướng báo chí hiện đại của thế giới.
Description: 594 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11297
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File SizeFormat 
31. fomat bao chi.pdf12.76 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.