Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11294
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorĐinh, Phi Hổ-
dc.contributor.authorNguyễn, Văn Phương-
dc.date.accessioned2023-12-12T01:28:14Z-
dc.date.available2023-12-12T01:28:14Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11294-
dc.description838 trvi
dc.description.abstractCuốn sách làm rõ bản chất của tăng trưởng kinh tế, phát triển bền vững và quan hệ giữa ngành kinh tế với tăng trưởng và phát triển kinh tế; các lý thuyết kinh tế học về phát triển; kỹ năng sử dụng công cụ phân tích định lượng cho các mô hình kinh tế, sử dụng phần mềm SPSS và EVIEWS trong phân tích.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherTP. HCM: Nxb.Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minhvi
dc.subjectKinh tếvi
dc.subjectPhát triểnvi
dc.titleKinh tế phát triển căn bản và nâng caovi
dc.typeBookvi
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File SizeFormat 
28. Kinh te phat trien can ban va nang cao.pdf26.18 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.