Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1126
Title: Nâng cao chất lượng bản tin thời sự trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam
Authors: Trần, Thị Lan
Advisor: Nguyễn, Trí Nhiệm
Keywords: Nâng cao;Chất lượng;Bản tin;Thời sự;Kênh truyền hình;Quốc phòng;Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Luận văn khảo sát, thống kê, phân tích làm rõ ưu điểm và hạn chế của bản tin thời sự trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam trong thời gian khảo sát; - Điều tra xã hội học và phỏng vấn sâu các nhà nghiên cứu, nhà báo, nhà quản lý, người xem ... để thu thập ý kiến nhận xét, đánh giá cũng như góp ý để nâng cao chất lượng bản tin thời sự; - Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng Bản tin thời sự của kênh truyền hình QPVN.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1126
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Thi Lan.pdf1.39 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.