Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1121
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Trường Giang-
dc.contributor.authorTrần, Quý Thuân-
dc.date.accessioned2015-04-15T12:01:42Z-
dc.date.available2015-04-15T12:01:42Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1121-
dc.description.abstractLuận văn Khái quát hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn, liên quan đến đề tài: Phản biện xã hội, phản biện xã hội của báo chí, báo mạng điện tử, chức năng giám sát, phản biện xã hội của báo chí, vai trò phản biện của báo chí trong đời sống xã hội, những ưu điểm, hạn chế… + Khảo sát thực trạng phản biện xã hội trên báo mạng điện tử qua phân tích một số sự kiện tiêu biểu được phản ánh trên ba tờ báo Dân trí, VietNamNet, Tuổi trẻ Online trong thời gian qua. + Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng phản biện xã hội của báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherHọc viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.relation.ispartofseriesPhòng đọc Mở;-
dc.subjectPhản biện xã hộivi
dc.subjectBáo điện tửvi
dc.subjectViệt Namvi
dc.titlePhản biện xã hội của báo mạng điện tử việt nam hiện nay (Khảo sát các sự kiện tiêu biểu của báo VietNamNet, Dân trí, Tuổi trẻ Online )vi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Quy Thuan.pdf1.11 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.