Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1113
Title: Chương trình tạp chí "Biên giới - biển đảo" trên kênh VTC1 với nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy
Authors: Nguyễn, Tiến Dũng
Advisor: Nguyễn, Đức Dũng
Keywords: Chương trình truyền hình;Kênh truyền hình;Tạp chí;Phòng chống;Tội phạm;Ma túy
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn Làm rõ việc nâng cao chất lượng của việc nâng cao chương trình Tạp chí “Biên giới - Biển đảo” trên kênh VTC1 với nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy: Chủ trương của Đảng và nhà nước, quân đội, BĐBP về công tác đấu tranh với tội phạm ma tuý cũng như vai trò của Chương trình Tạp chí “Biên giới - Biển đảo” - Nghiên cứu đặc điểm kinh tế đời sống - xã hội ở khu vực biên giới, biển đảo đưa ra những phác hoạ về đời sống của bà con nhân dân trên biên giới. - Đánh giá thực trạng chương trình Tạp chí “Biên giới - Biển đảo” trên kênh VTC1 của Điện ảnh BĐBP - Bước đầu khảo sát công chúng để tìm hiểu mức độ tiếp nhận cũng như mức độ hài lòng của công chúng với chương trình Tạp chí “Biên giới - Biển đảo”
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1113
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Tien Dung.pdf894.62 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.