Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1103
Title: Nâng cao chất lượng thông tin chương trình "cuộc sống thường ngày" trên kênh VTV1, Đài truyền hình Việt Nam
Authors: Ngô, Quý Thông
Advisor: Phạm, Văn Thấu
Keywords: Chất lượng;Thông tin;Chương trình truyền hình;Kênh truyền hình;Đài truyền hình Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Luận văn đi sâu vào nghiên cứu những cách thức đưa thông tin qua các bản tin trong chương trình Cuộc sống thường ngày; - Khảo sát, đánh giá việc cung cấp thông tin đến khán giả và phản hồi của người xem về chất lượng tin, thông tin trong Cuộc sống thường ngày trên VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam; Trên cơ sở xác định nguyên nhân dẫn đến những hạn chế của chương trình, luận văn đã đưa ra những nhóm giải pháp cơ bản, thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác lập kế hoạch và tổ chức sản xuất chương trình; nâng cao chất lượng trong các khâu: thực hiện đề tài, thể hiện tác phẩm; sắp xếp, biên tập, phát sóng chương trình; nâng cao chất lượng người dẫn chương trình; tăng cường và chuẩn hóa thiết bị kỹ thuật.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1103
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ngo Quy Thong.pdf894.83 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.