Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1102
Title: Tính tương tác trên kênh VOV giao thông quốc gia
Authors: Mai, Kiều Tuyết
Advisor: Trần, Thị Tri
Keywords: Tính tương tác;Kênh truyền hình;VOV giao thông
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Trên cơ sở phân tích, đánh giá những ưu điểm và nhược điểm của tính tương tác trên Kênh VOVGT, luận văn gợi mở những giải pháp để góp phần làm cho tính tương tác của Kênh ngày càng phát triển hoàn thiện hơn, qua đó thúc đẩy sự phát triển của Kênh VOVGT trong thời gian tới. Đồng thời, thông qua nghiên cứu này, luận văn góp phần hệ thống hóa và làm sâu thêm lý thuyết về tương tác gắn với sự vận động phát triển của phát thanh tương tác đang diễn ra ở các Đài, các Kênh phát thanh và các chương trình phát thanh hiện nay.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1102
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mai Kieu Tuyet.pdf964.44 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.